Sökning

Information om oss

Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi, vars uppgift är att främja och värna om den finländska fotokonsten och -kulturen. Museet, som grundades på initiativ av organisationer inom fotobranschen, inledde sin verksamhet 1969. Museet drivs av Stiftelsen för Finlands fotografiska museum.

På utställningarna visar museet inhemsk och internationell modern fotografi och för också fram fotografins mångskiftande historia. Publikarbetet stöder utställningsverksamheten och producerar projekt kring foto- och mediefostran för olika publiker. Museets kund- och bildtjänst svarar på frågor och ger hjälp i frågor kring fotografier och hur man förvarar, digitaliserar och konserverar dem.